EkumenickýŽalmy105,24

Žalmy 105:24

Svoj ľud urobil veľmi plod­ným a sil­nejším, než boli jeho protiv­níci,


Verš v kontexte

23 Po­tom prišiel do Egyp­ta Iz­rael, Jákob bol hosťom v Chámovej krajine.
24 Svoj ľud urobil veľmi plod­ným a sil­nejším, než boli jeho protiv­níci,
25 ktorým zvrátil srd­ce tak, že nenávideli jeho ľud a záker­ne sa správali k jeho služob­níkom.

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

24 kde veľmi plod­ným učinil Hos­podin svoj ľud a učinil ho moc­nejším nad jeho protiv­níkov.

Evanjelický

24 urobil ľud svoj veľmi plod­ným a sil­nejším než boli jeho protiv­níci.

Ekumenický

24 Svoj ľud urobil veľmi plod­ným a sil­nejším, než boli jeho protiv­níci,

Bible21

24 Svůj lid tam Hos­po­din vel­mi rozplodil, bylo jich víc, než je­jich pro­tivníci unes­li!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček