EkumenickýŽalmy105,26

Žalmy 105:26

Po­slal Mojžiša, svoj­ho služob­níka, aj Árona, ktorého si vy­volil.


Verš v kontexte

25 ktorým zvrátil srd­ce tak, že nenávideli jeho ľud a záker­ne sa správali k jeho služob­níkom.
26 Po­slal Mojžiša, svoj­ho služob­níka, aj Árona, ktorého si vy­volil.
27 Pred­vádzali upro­stred nich jeho znamenia a divy v Chámovej krajine.

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

26 Po­slal Mojžiša, svoj­ho služob­níka, Árona, ktorého si vy­volil.

Evanjelický

26 Mojžiša po­slal, svoj­ho sluhu, Árona, ktorého si vy­volil.

Ekumenický

26 Po­slal Mojžiša, svoj­ho služob­níka, aj Árona, ktorého si vy­volil.

Bible21

26 Po­slal k nim svého služebníka Mo­jžíšese svým vy­vo­leným, Áro­nem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček