EkumenickýŽalmy105,2

Žalmy 105:2

Spievaj­te mu, hraj­te mu! Rozp­rávaj­te o všetkých jeho divoch!


Verš v kontexte

1 Ďakuj­te Hos­podinovi, vzývaj­te jeho meno! Medzi národ­mi oznamuj­te jeho skut­ky!
2 Spievaj­te mu, hraj­te mu! Rozp­rávaj­te o všetkých jeho divoch!
3 Chváľte sa jeho svätým menom! Nech sa raduje srd­ce tých, čo hľadajú Hos­podina!

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

2 Spievaj­te mu, spievaj­te mu žal­my! Roz­mýšľaj­te o všet­kých jeho divoch!

Evanjelický

2 Spievaj­te a hraj­te Mu! Rozp­rávaj­te o všet­kých Jeho div­ných skut­koch!

Ekumenický

2 Spievaj­te mu, hraj­te mu! Rozp­rávaj­te o všetkých jeho divoch!

Bible21

2 Zpívej­te mu, hraj­te mu, rozvažujte o všech jeho zázracích!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček