EkumenickýŽalmy105,15

Žalmy 105:15

Nedotýkaj­te sa mojich po­mazaných, ne­ub­ližuj­te mojim prorokom!


Verš v kontexte

14 nedovolil, aby ich nie­kto utláčal, pre nich po­kar­hal aj kráľov:
15 Nedotýkaj­te sa mojich po­mazaných, ne­ub­ližuj­te mojim prorokom!
16 Skôr než na krajinu do­pus­til hlad a po­zbavil ich chleba,

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

15 povediac: Nedotýkaj­te sa mojich po­mazaných a mojim prorokom nerob­te zlého!

Evanjelický

15 Nedotýkaj­te sa mojich po­mazaných, ne­ub­ližuj­te mojim prorokom!

Ekumenický

15 Nedotýkaj­te sa mojich po­mazaných, ne­ub­ližuj­te mojim prorokom!

Bible21

15 „Mé po­mazané nech­te být! Mým pro­rokům ne­působ­te žal!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček