EkumenickýŽalmy105,14

Žalmy 105:14

nedovolil, aby ich nie­kto utláčal, pre nich po­kar­hal aj kráľov:


Verš v kontexte

13 keď putovali od národa k národu, z jedného kráľov­stva k inému ľudu,
14 nedovolil, aby ich nie­kto utláčal, pre nich po­kar­hal aj kráľov:
15 Nedotýkaj­te sa mojich po­mazaných, ne­ub­ližuj­te mojim prorokom!

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

14 Nedopus­til ni­ktorému človekovi, aby ich utis­koval, a kar­hal kráľov pre nich

Evanjelický

14 ni­komu nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich po­tres­tal:

Ekumenický

14 nedovolil, aby ich nie­kto utláčal, pre nich po­kar­hal aj kráľov:

Bible21

14 niko­ho nene­chal, aby jim ublížil. I krále kvů­li nim va­roval:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček