EvanjelickýŽalmy105,15

Žalmy 105:15

Nedotýkaj­te sa mojich po­mazaných, ne­ub­ližuj­te mojim prorokom!


Verš v kontexte

14 ni­komu nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich po­tres­tal:
15 Nedotýkaj­te sa mojich po­mazaných, ne­ub­ližuj­te mojim prorokom!
16 A keď pri­volal hlad do zeme a zlámal všet­ku palicu chleba,

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

15 povediac: Nedotýkaj­te sa mojich po­mazaných a mojim prorokom nerob­te zlého!

Evanjelický

15 Nedotýkaj­te sa mojich po­mazaných, ne­ub­ližuj­te mojim prorokom!

Ekumenický

15 Nedotýkaj­te sa mojich po­mazaných, ne­ub­ližuj­te mojim prorokom!

Bible21

15 „Mé po­mazané nech­te být! Mým pro­rokům ne­působ­te žal!“