EkumenickýŽalmy103,11

Žalmy 103:11

Ako vy­soko je nebo nad zemou, tak jeho milosť pre­vyšuje tých, čo sa ho boja.


Verš v kontexte

10 Neza­ob­chádza s nami podľa našich hriechov, ani nám ne­odp­láca podľa pre­vinení.
11 Ako vy­soko je nebo nad zemou, tak jeho milosť pre­vyšuje tých, čo sa ho boja.
12 Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše ne­právos­ti.

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo jako vysoko nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja.

Evanjelický

11 Veď ako nebo vy­soko je nad zemou, tak moc­ná je Jeho milosť nad tými, čo sa Ho boja.

Ekumenický

11 Ako vy­soko je nebo nad zemou, tak jeho milosť pre­vyšuje tých, čo sa ho boja.

Bible21

11 Jako je vy­soko nebe nad zemí, tak velkou lás­ku má k těm, kdo ho ctí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček