EkumenickýŽalmy103,10

Žalmy 103:10

Neza­ob­chádza s nami podľa našich hriechov, ani nám ne­odp­láca podľa pre­vinení.


Verš v kontexte

9 Nebude stále vy­hľadávať spor, nebude sa večne hnevať.
10 Neza­ob­chádza s nami podľa našich hriechov, ani nám ne­odp­láca podľa pre­vinení.
11 Ako vy­soko je nebo nad zemou, tak jeho milosť pre­vyšuje tých, čo sa ho boja.

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

10 Nerobí nám podľa našich hriechov ani nám ne­odp­láca podľa našich ne­právos­tí.

Evanjelický

10 Ne­na­kladá s nami podľa našich hriechov a ne­odp­láca nám podľa našich vín.

Ekumenický

10 Neza­ob­chádza s nami podľa našich hriechov, ani nám ne­odp­láca podľa pre­vinení.

Bible21

10 Nena­kládá s ná­mi, jak za­s­louží náš hřích, neodplácí nám pod­le našich vin.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček