EkumenickýTítovi3,6

Títovi 3:6

ktorého na nás šted­ro vy­lial skr­ze Ježiša Kris­ta, nášho Spasiteľa,


Verš v kontexte

5 za­chránil nás nie pre skut­ky spravod­livos­ti, ktoré sme urobili my, ale podľa svoj­ho milo­sr­den­stva, kúpeľom znovuz­rodenia a ob­novy v Duchu Svätom, 6 ktorého na nás šted­ro vy­lial skr­ze Ježiša Kris­ta, nášho Spasiteľa, 7 aby sme sa ospravedl­není jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života.

späť na Títovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 ktorého vy­lial na nás bohate skr­ze Ježiša Kris­ta, nášho Spasiteľa,

Evanjelický

6 ktorého vy­lial na nás hoj­ne skr­ze Ježiša Kris­ta, nášho Spasiteľa,

Ekumenický

6 ktorého na nás šted­ro vy­lial skr­ze Ježiša Kris­ta, nášho Spasiteľa,

Bible21

6 kterého na nás vy­lil v hojnosti skrze naše­ho Spa­si­te­le Ježíše Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček