EkumenickýSudcov9,11

Sudcov 9:11

Figov­ník im však od­povedal: Mám sa vzdať svojej slad­kos­ti a svojich skvelých plodov a vy­vyšovať sa nad stromami?


Verš v kontexte

10 Stromy po­tom vy­zvali figov­ník: Poď a kraľuj nám ty! 11 Figov­ník im však od­povedal: Mám sa vzdať svojej slad­kos­ti a svojich skvelých plodov a vy­vyšovať sa nad stromami? 12 Stromy po­tom po­vedali viniču: Poď a kraľuj nám ty!

späť na Sudcov, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale fík im odpovedal: Či azda opus­tím svoju slad­kosť a svoje výbor­né ovocie a poj­dem, aby som sa klátil nad stromami?

Evanjelický

11 A figov­ník im od­vetil: Mám opus­tiť svoju slad­kosť a svoje výbor­né ovocie, ísť a vznášať sa nad stromami?

Ekumenický

11 Figov­ník im však od­povedal: Mám sa vzdať svojej slad­kos­ti a svojich skvelých plodov a vy­vyšovať sa nad stromami?

Bible21

11 Fí­kovník ře­kl: To snad mám­své plo­dy přestat vydávat, jež vy­ni­kají v sladkosti, a jít kymácet se nad stro­my?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček