EkumenickýSudcov8,24

Sudcov 8:24

Po­tom Gideón do­dal: Mám žiadosť: Nech mi každý z vás odo­vzdá jeden z ukoristených krúžkov. Ne­priatelia nosili totiž zlaté náušnice, lebo boli Iz­maeliti.


Verš v kontexte

23 Gideón im však od­vetil: Nebudem panovať nad vami a nebude panovať nad vami ani môj syn. Hos­podin bude vlád­nuť nad vami. 24 Po­tom Gideón do­dal: Mám žiadosť: Nech mi každý z vás odo­vzdá jeden z ukoristených krúžkov. Ne­priatelia nosili totiž zlaté náušnice, lebo boli Iz­maeliti. 25 Iz­raeliti od­povedali: Ochot­ne dáme. Rozp­re­streli plášť a každý mu naň hodil jed­nu ukoris­tenú náušnicu.

späť na Sudcov, 8

Príbuzné preklady Roháček

24 A ešte im po­vedal Gede­on: Toto by som žiadal od vás: Daj­te mi každý náušnicu zo svojej koris­ti. Lebo nep­riatelia mali zlaté náušnice, pre­tože boli Iz­maeliti.

Evanjelický

24 Po­tom im po­vedal Gide­on: Mám k vám žiadosť: Nech každý odo­vzdá ukoris­tené náušnice. Nosili totiž zlaté náušnice, lebo boli Iz­mael­ci.

Ekumenický

24 Po­tom Gideón do­dal: Mám žiadosť: Nech mi každý z vás odo­vzdá jeden z ukoristených krúžkov. Ne­priatelia nosili totiž zlaté náušnice, lebo boli Iz­maeliti.

Bible21

24 Po­tom do­dal: „Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dej­te jednu náušnici.“ (Naš­li u nich to­tiž zlaté náušnice, ne­boť to byli Iz­mae­li­té.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček