EkumenickýSudcov5,24

Sudcov 5:24

Buď medzi ženami požeh­naná Jáel, žena Kénij­ca Chebera, nad ženy v stanoch buď požeh­naná!


Verš v kontexte

23 Pre­klínaj­te Méroz, vraví Hos­podinov an­jel, pre­kľaj­te, pre­kľaj­te jeho obyvateľov, lebo ne­prišli na po­moc Hos­podinovi, na po­moc Hos­podinovi medzi hr­dinami! 24 Buď medzi ženami požeh­naná Jáel, žena Kénij­ca Chebera, nad ženy v stanoch buď požeh­naná! 25 Vodu si žiadal, podala mu mlieko a v čaši kniežacej donies­la smotanu.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

24 Nech je požeh­naná nad iné ženy Jaheľ, žena Chebera Kénij­ského! Nad iné ženy nech je požeh­naná vo s­vojom stáne!

Evanjelický

24 Požeh­naná buď, Jáél, medzi ženami, žena Kenij­ca Chebera; nad ženy v stane buď požeh­naná.

Ekumenický

24 Buď medzi ženami požeh­naná Jáel, žena Kénij­ca Chebera, nad ženy v stanoch buď požeh­naná!

Bible21

24 Požeh­naná mezi žena­mi buď Jael, manželka Kenij­ce Chebera, požehnaná buď mezi žena­mi ve stanech!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček