EvanjelickýSudcov5,24

Sudcov 5:24

Požeh­naná buď, Jáél, medzi ženami, žena Kenij­ca Chebera; nad ženy v stane buď požeh­naná.


Verš v kontexte

23 Pre­klínaj­te Méróz, vraví an­jel Hos­podinov, pre­klínaj­te strašne jeho občanov, lebo ne­prišli na po­moc Hos­podinovi, na po­moc Hos­podinovi medzi hr­dinami. 24 Požeh­naná buď, Jáél, medzi ženami, žena Kenij­ca Chebera; nad ženy v stane buď požeh­naná. 25 Vodu žiadal, ona podala mlieko, v kniežacej čaši prinies­la smotanu.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

24 Nech je požeh­naná nad iné ženy Jaheľ, žena Chebera Kénij­ského! Nad iné ženy nech je požeh­naná vo s­vojom stáne!

Evanjelický

24 Požeh­naná buď, Jáél, medzi ženami, žena Kenij­ca Chebera; nad ženy v stane buď požeh­naná.

Ekumenický

24 Buď medzi ženami požeh­naná Jáel, žena Kénij­ca Chebera, nad ženy v stanoch buď požeh­naná!

Bible21

24 Požeh­naná mezi žena­mi buď Jael, manželka Kenij­ce Chebera, požehnaná buď mezi žena­mi ve stanech!