EkumenickýSudcov3,25

Sudcov 3:25

Aj keď čakali príliš dl­ho, on dvere vr­ch­nej izby ne­ot­voril. Keď vzali kľúč a ot­vorili, videli, že ich pán leží na zemi mŕt­vy.


Verš v kontexte

24 Len čo však vy­šiel, prišli Eg­lónovi sluhovia a keď zis­tili, že dvere vr­ch­nej siene sú za­mknuté, po­vedali si: Určite koná po­trebu v chladnej iz­be. 25 Aj keď čakali príliš dl­ho, on dvere vr­ch­nej izby ne­ot­voril. Keď vzali kľúč a ot­vorili, videli, že ich pán leží na zemi mŕt­vy. 26 Kým váhali, Ehúd ušiel. Prešiel pop­ri mod­lách a unikol do Seíry.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

25 A čakali tak dl­ho, až bolo hanba, a keď len ne­ot­váral dverí vr­ch­nej dvorany, vzali kľúč a ot­vorili, a hľa, ich pán ležal na zemi mŕt­vy.

Evanjelický

25 Čakali až do zunovania. On však ne­ot­váral dvere hor­nej siene. Vzali kľúč a ot­vorili; a hľa, ich pán ležal mŕt­vy na zemi.

Ekumenický

25 Aj keď čakali príliš dl­ho, on dvere vr­ch­nej izby ne­ot­voril. Keď vzali kľúč a ot­vorili, videli, že ich pán leží na zemi mŕt­vy.

Bible21

25 Přešla­po­va­li tam, až z toho byli ne­sví, ale dveře střešního poko­je pořád nikdo ne­o­tvíral. Vza­li tedy klíč, otevře­li – a hle, je­jich pán leží na zemi mr­tev!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček