RoháčekSudcov3,25

Sudcov 3:25

A čakali tak dl­ho, až bolo hanba, a keď len ne­ot­váral dverí vr­ch­nej dvorany, vzali kľúč a ot­vorili, a hľa, ich pán ležal na zemi mŕt­vy.


Verš v kontexte

24 Keď vy­šiel on, prišli jeho sluhovia. A keď videli, že hľa, dvere na vr­ch­nej dvorane sú za­mknuté, po­vedali: Zais­te za­krýva svoje nohy v chlad­nej izbe letnej. 25 A čakali tak dl­ho, až bolo hanba, a keď len ne­ot­váral dverí vr­ch­nej dvorany, vzali kľúč a ot­vorili, a hľa, ich pán ležal na zemi mŕt­vy. 26 A Ehúd ušiel, kým sa oni spamätali zo svojej bez­rad­nos­ti, a zašiel zatiaľ za lomy a za­chránil sa útekom do Seirata.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

25 A čakali tak dl­ho, až bolo hanba, a keď len ne­ot­váral dverí vr­ch­nej dvorany, vzali kľúč a ot­vorili, a hľa, ich pán ležal na zemi mŕt­vy.

Evanjelický

25 Čakali až do zunovania. On však ne­ot­váral dvere hor­nej siene. Vzali kľúč a ot­vorili; a hľa, ich pán ležal mŕt­vy na zemi.

Ekumenický

25 Aj keď čakali príliš dl­ho, on dvere vr­ch­nej izby ne­ot­voril. Keď vzali kľúč a ot­vorili, videli, že ich pán leží na zemi mŕt­vy.

Bible21

25 Přešla­po­va­li tam, až z toho byli ne­sví, ale dveře střešního poko­je pořád nikdo ne­o­tvíral. Vza­li tedy klíč, otevře­li – a hle, je­jich pán leží na zemi mr­tev!