EkumenickýSudcov20,3

Sudcov 20:3

Ben­jamínov­ci sa do­počuli, že Iz­raeliti vy­šli hore do Mic­py. Iz­raeliti sa pýtali: Po­vedz­te, ako sa mohol stať ten­to zločin?!


Verš v kontexte

2 Náčel­níci všet­kého ľudu, všet­ky kmene Iz­raela sa do­stavili do zhromaždenia Božieho ľudu. Bolo to štyris­totisíc pešiakov, ozb­rojených mečom. 3 Ben­jamínov­ci sa do­počuli, že Iz­raeliti vy­šli hore do Mic­py. Iz­raeliti sa pýtali: Po­vedz­te, ako sa mohol stať ten­to zločin?! 4 Nato Lévi­ovec, muž za­vraždenej ženy, od­povedal: So svojou vedľajšou ženou som prišiel prenocovať do ben­jamín­skej Gibey.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

3 A synovia Ben­jaminovi počuli, že vy­šli synovia Iz­raelovi hore do Mic­py. A synovia Iz­raelovi riek­li: Hovor­te, jako sa stalo to haneb­né zlo?

Evanjelický

3 Ben­jamín­ci sa do­počuli, že Iz­rael­ci vy­šli do Mic­py. Iz­rael­ci sa pýtali: Po­vedz­te, ako sa stal ten­to zločin?

Ekumenický

3 Ben­jamínov­ci sa do­počuli, že Iz­raeliti vy­šli hore do Mic­py. Iz­raeliti sa pýtali: Po­vedz­te, ako sa mohol stať ten­to zločin?!

Bible21

3 (To, že se Iz­rael­ci seš­li v Micpě, se ovšem do­slech­li také Ben­jamín­ci. ) Synové Iz­rae­le se pta­li: „Řekně­te, jak se ta hroz­ná věc stala.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček