EkumenickýSudcov16,8

Sudcov 16:8

Filištín­ske kniežatá jej donies­li sedem čer­stvých, ešte ne­vy­sc­hnutých lukových tetív a ona ho nimi po­viazala.


Verš v kontexte

7 Sam­son jej po­vedal: Ak ma po­viažu sied­mimi čer­stvými, ešte ne­vy­sc­hnutými lukovými tetivami, zo­slab­nem a budem ako ktokoľvek iný. 8 Filištín­ske kniežatá jej donies­li sedem čer­stvých, ešte ne­vy­sc­hnutých lukových tetív a ona ho nimi po­viazala. 9 Nie­koľkí muži strieh­li v jej komore. Vtedy skrík­la: Sam­son, Filištín­ci idú na teba! On však roz­tr­hol tetivy, ako sa tr­há niť z kúdele, keď sa jej dot­kne plameň, a tajom­stvo jeho sily zo­stalo ne­od­halené.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

8 A kniežatá Filištínov jej donies­li hore sedem surových húžev, ktoré ešte neboly uschly, a po­viazala ho nimi.

Evanjelický

8 Filištín­ske kniežatá donies­li jej sedem čer­stvých lukových strún, ktoré ešte ne­vysch­li, a ona ho nimi po­viazala.

Ekumenický

8 Filištín­ske kniežatá jej donies­li sedem čer­stvých, ešte ne­vy­sc­hnutých lukových tetív a ona ho nimi po­viazala.

Bible21

8 Fi­lištínští vlád­ci za ní tedy přiš­li se sed­mi nový­mi tě­tiva­mi, které ještě ne­vy­schly, a ona ho jimi spouta­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček