EkumenickýSudcov1,6

Sudcov 1:6

Keď sa Adoníbezek dal na útek, prena­sledovali ho. Chytili ho a odťali mu pal­ce na rukách i nohách.


Verš v kontexte

5 V Bezeku našli Adoníbezeka, bojovali proti nemu a porazili Kanaánčanov i Periz­zejov. 6 Keď sa Adoníbezek dal na útek, prena­sledovali ho. Chytili ho a odťali mu pal­ce na rukách i nohách. 7 Vtedy Adoníbezek po­vedal: Sedem­desiat kráľov s odťatými pal­cami na rukách i nohách zbieralo omr­vin­ky pod mojím stolom. Ako som robieval ja, tak mi od­platil Boh. Od­vied­li ho do Jeruzalema a tam zo­mrel.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď utekal Adoni-bez­ek, honili ho a do­chytiac ho po­utínali mu pal­ce na jeho rukách i na jeho nohách.

Evanjelický

6 Keď sa Adóníbezek dal na útek, prena­sledovali ho, chytili a odťali mu pal­ce na rukách a na nohách.

Ekumenický

6 Keď sa Adoníbezek dal na útek, prena­sledovali ho. Chytili ho a odťali mu pal­ce na rukách i nohách.

Bible21

6 ale Ado­ni-be­z­ek uprchl. Pronásledova­li ho, a když ho do­pad­li, use­ka­li mu pal­ce na ru­kou i na no­hou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček