EvanjelickýSudcov1,6

Sudcov 1:6

Keď sa Adóníbezek dal na útek, prena­sledovali ho, chytili a odťali mu pal­ce na rukách a na nohách.


Verš v kontexte

5 Pri Bez­eku narazili na Adóníbezeka, bojovali s ním a porazili Kanaán­cov i Perizej­cov. 6 Keď sa Adóníbezek dal na útek, prena­sledovali ho, chytili a odťali mu pal­ce na rukách a na nohách. 7 Vtedy po­vedal Adóníbezek: Sedem­desiat kráľov s odťatými pal­cami na rukách a na nohách zbieralo omr­vin­ky pod mojím stolom. Ako som ja robil, tak mi od­platil Hos­podin. Keď ho od­vied­li do Jeruzalema, tam zo­mrel.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď utekal Adoni-bez­ek, honili ho a do­chytiac ho po­utínali mu pal­ce na jeho rukách i na jeho nohách.

Evanjelický

6 Keď sa Adóníbezek dal na útek, prena­sledovali ho, chytili a odťali mu pal­ce na rukách a na nohách.

Ekumenický

6 Keď sa Adoníbezek dal na útek, prena­sledovali ho. Chytili ho a odťali mu pal­ce na rukách i nohách.

Bible21

6 ale Ado­ni-be­z­ek uprchl. Pronásledova­li ho, a když ho do­pad­li, use­ka­li mu pal­ce na ru­kou i na no­hou.