RoháčekSudcov1,6

Sudcov 1:6

A keď utekal Adoni-bez­ek, honili ho a do­chytiac ho po­utínali mu pal­ce na jeho rukách i na jeho nohách.


Verš v kontexte

5 A našli Adoni-bez­eka v Bez­eku a bojovali proti nemu a porazili Kananeja i Ferezeja. 6 A keď utekal Adoni-bez­ek, honili ho a do­chytiac ho po­utínali mu pal­ce na jeho rukách i na jeho nohách. 7 Vtedy po­vedal Adoni-bez­ek: Sedem­desiati kráľovia s uťatými pal­ci na svojich rukách i na svojich nohách sbierali od­robiny pod mojím stolom. Ako som robil, tak mi od­platil Bôh. Potom ho do­vied­li do Jeruzalema, a tam zo­mrel.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď utekal Adoni-bez­ek, honili ho a do­chytiac ho po­utínali mu pal­ce na jeho rukách i na jeho nohách.

Evanjelický

6 Keď sa Adóníbezek dal na útek, prena­sledovali ho, chytili a odťali mu pal­ce na rukách a na nohách.

Ekumenický

6 Keď sa Adoníbezek dal na útek, prena­sledovali ho. Chytili ho a odťali mu pal­ce na rukách i nohách.

Bible21

6 ale Ado­ni-be­z­ek uprchl. Pronásledova­li ho, a když ho do­pad­li, use­ka­li mu pal­ce na ru­kou i na no­hou.

RoháčekSudcov1,6