EkumenickýSudcov1,4

Sudcov 1:4

Júdov­ci vy­tiah­li a Hos­podin im vy­dal do rúk Kanaánčanov i Periz­zejov a po­bili v Bezeku desaťtisíc mužov.


Verš v kontexte

3 Nato požiadal Júda svoj­ho brata Šimeóna: Poď so mnou bojovať proti Kanaánčanom do môj­ho vy­losovaného podielu. Po­tom pôj­dem i ja s tebou do tvoj­ho vy­losovaného podielu. Šimeón šiel teda s ním. 4 Júdov­ci vy­tiah­li a Hos­podin im vy­dal do rúk Kanaánčanov i Periz­zejov a po­bili v Bezeku desaťtisíc mužov. 5 V Bezeku našli Adoníbezeka, bojovali proti nemu a porazili Kanaánčanov i Periz­zejov.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A tak odišiel Júda hore, a Hos­podin vydal Kananeja a Ferezeja do ich ruky, a porazili ich v Bez­eku, desať tisíc mužov.

Evanjelický

4 Po­tom kmeň Júda vy­tiahol a Hos­podin mu vy­dal Kanaán­cov a Perizej­cov do rúk a po­bil pri Bez­eku desaťtisíc mužov.

Ekumenický

4 Júdov­ci vy­tiah­li a Hos­podin im vy­dal do rúk Kanaánčanov i Periz­zejov a po­bili v Bezeku desaťtisíc mužov.

Bible21

4 Juda vy­táhl a Hos­po­din vy­dal Kananej­ce i Pe­ri­zej­ce do je­jich ru­kou. Po­bi­li jich v Be­z­e­ku 10 000.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček