RoháčekSudcov1,4

Sudcov 1:4

A tak odišiel Júda hore, a Hos­podin vydal Kananeja a Ferezeja do ich ruky, a porazili ich v Bez­eku, desať tisíc mužov.


Verš v kontexte

3 A Júda riekol Sime­onovi, svoj­mu bratovi: Poď so mnou ta hore do môj­ho losu, aby sme bojovali proti Kananejovi, a potom pojdem i ja s tebou do tvoj­ho losu. A Sime­on išiel s ním. 4 A tak odišiel Júda hore, a Hos­podin vydal Kananeja a Ferezeja do ich ruky, a porazili ich v Bez­eku, desať tisíc mužov. 5 A našli Adoni-bez­eka v Bez­eku a bojovali proti nemu a porazili Kananeja i Ferezeja.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A tak odišiel Júda hore, a Hos­podin vydal Kananeja a Ferezeja do ich ruky, a porazili ich v Bez­eku, desať tisíc mužov.

Evanjelický

4 Po­tom kmeň Júda vy­tiahol a Hos­podin mu vy­dal Kanaán­cov a Perizej­cov do rúk a po­bil pri Bez­eku desaťtisíc mužov.

Ekumenický

4 Júdov­ci vy­tiah­li a Hos­podin im vy­dal do rúk Kanaánčanov i Periz­zejov a po­bili v Bezeku desaťtisíc mužov.

Bible21

4 Juda vy­táhl a Hos­po­din vy­dal Kananej­ce i Pe­ri­zej­ce do je­jich ru­kou. Po­bi­li jich v Be­z­e­ku 10 000.

RoháčekSudcov1,4