EvanjelickýSudcov1,4

Sudcov 1:4

Po­tom kmeň Júda vy­tiahol a Hos­podin mu vy­dal Kanaán­cov a Perizej­cov do rúk a po­bil pri Bez­eku desaťtisíc mužov.


Verš v kontexte

3 Nato po­vedal Júda svoj­mu bratovi Šimeónovi: Vy­tiah­ni so mnou do môj­ho podielu bojovať proti Kanaán­com, po­tom pôj­dem aj ja s tebou do tvoj­ho podielu. A Šimeón išiel s ním. 4 Po­tom kmeň Júda vy­tiahol a Hos­podin mu vy­dal Kanaán­cov a Perizej­cov do rúk a po­bil pri Bez­eku desaťtisíc mužov. 5 Pri Bez­eku narazili na Adóníbezeka, bojovali s ním a porazili Kanaán­cov i Perizej­cov.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A tak odišiel Júda hore, a Hos­podin vydal Kananeja a Ferezeja do ich ruky, a porazili ich v Bez­eku, desať tisíc mužov.

Evanjelický

4 Po­tom kmeň Júda vy­tiahol a Hos­podin mu vy­dal Kanaán­cov a Perizej­cov do rúk a po­bil pri Bez­eku desaťtisíc mužov.

Ekumenický

4 Júdov­ci vy­tiah­li a Hos­podin im vy­dal do rúk Kanaánčanov i Periz­zejov a po­bili v Bezeku desaťtisíc mužov.

Bible21

4 Juda vy­táhl a Hos­po­din vy­dal Kananej­ce i Pe­ri­zej­ce do je­jich ru­kou. Po­bi­li jich v Be­z­e­ku 10 000.