EkumenickýSudcov1,10

Sudcov 1:10

Keď Júdov­ci vy­šli proti Kanaánčanom, ktorí bývali v Hebrone — Heb­ron sa pred­tým volal Kir­jat-Arba — porazili Šéšaja, Achímana a Tal­maja.


Verš v kontexte

9 Po­tom Júdov­ci išli proti Kanaánčanom, ktorí bývali na po­horí, v Negeve a na Nížine. 10 Keď Júdov­ci vy­šli proti Kanaánčanom, ktorí bývali v Hebrone — Heb­ron sa pred­tým volal Kir­jat-Arba — porazili Šéšaja, Achímana a Tal­maja. 11 Od­tiaľ šli proti obyvateľom Debíru. Debír sa pred­tým volal Kir­jat-Séfer.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A Júda od­išiel ku Kananejovi, ktorý býval v Heb­rone. A meno Heb­rona bolo predtým Kir­jat-ar­be, a za­bili Šešaja, Achimána a Tal­maja.

Evanjelický

10 Júda vy­tiahol proti Kanaán­com, ktorí bývali v Cheb­róne - Cheb­rón sa pred­tým volal Kir­jat-Ar­ba. Porazil Šéšaja, Achímana a Tal­maja.

Ekumenický

10 Keď Júdov­ci vy­šli proti Kanaánčanom, ktorí bývali v Hebrone — Heb­ron sa pred­tým volal Kir­jat-Arba — porazili Šéšaja, Achímana a Tal­maja.

Bible21

10 Vy­táh­li také pro­ti Kananej­cům obývajícím Hebron (dříve na­zývaný Ki­ri­at-ar­ba), kde po­razi­li Šešaje, Achi­ma­na a Tal­maje.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček