Bible21Soudců1,10

Soudců 1:10

Vy­táh­li také pro­ti Kananej­cům obývajícím Hebron (dříve na­zývaný Ki­ri­at-ar­ba), kde po­razi­li Šešaje, Achi­ma­na a Tal­maje.


Verš v kontexte

9 Po­tom se­stou­pi­li, aby bo­jova­li pro­ti Kananej­cům byd­lícím v horách, v Nege­vu a v pod­hůří. 10 Vy­táh­li také pro­ti Kananej­cům obývajícím Hebron (dříve na­zývaný Ki­ri­at-ar­ba), kde po­razi­li Šešaje, Achi­ma­na a Tal­maje. 11 Od­tam­tud kmen Juda vy­táhl pro­ti obyva­te­lům De­bi­ru (dříve na­zývané­mu Ki­ri­at-sefer).

späť na Soudců, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A Júda od­išiel ku Kananejovi, ktorý býval v Heb­rone. A meno Heb­rona bolo predtým Kir­jat-ar­be, a za­bili Šešaja, Achimána a Tal­maja.

Evanjelický

10 Júda vy­tiahol proti Kanaán­com, ktorí bývali v Cheb­róne - Cheb­rón sa pred­tým volal Kir­jat-Ar­ba. Porazil Šéšaja, Achímana a Tal­maja.

Ekumenický

10 Keď Júdov­ci vy­šli proti Kanaánčanom, ktorí bývali v Hebrone — Heb­ron sa pred­tým volal Kir­jat-Arba — porazili Šéšaja, Achímana a Tal­maja.

Bible21

10 Vy­táh­li také pro­ti Kananej­cům obývajícím Hebron (dříve na­zývaný Ki­ri­at-ar­ba), kde po­razi­li Šešaje, Achi­ma­na a Tal­maje.

Bible21Soudců1,10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček