EkumenickýSofoniáš1,11

Sofoniáš 1:11

Kvíľte, obyvatelia dol­ného mes­ta, lebo všetok ľud, čo kupčí, bude umlčaný, všet­ci, čo vážia strieb­ro, budú vy­hladení.


Verš v kontexte

10 V onen deň — znie výrok Hos­podina — ozve sa ston od Ryb­nej brány, z druhej strany kvílenie a sil­ný lomoz od pahor­kov. 11 Kvíľte, obyvatelia dol­ného mes­ta, lebo všetok ľud, čo kupčí, bude umlčaný, všet­ci, čo vážia strieb­ro, budú vy­hladení. 12 V tom čase pre­hľadám s lampami Jeruzalem a po­tres­tám mužov, usadených vo svojej bez­starost­nos­ti, tých, čo si v srdci hovoria: Hos­podin ne­urobí ani dob­ré, ani zlé.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Kvíľte, obyvatelia mažiara, lebo bude zničený a tak zamĺkne všetok ľud kramára; vy­plienení budú všet­ci ob­tiažení strieb­rom.

Evanjelický

11 Kvíľte, obyvatelia kot­liny, veď všetok kramár­sky ľud bude umlčaný a vy­hladený, všet­ci, ktorí vážia strieb­ro.

Ekumenický

11 Kvíľte, obyvatelia dol­ného mes­ta, lebo všetok ľud, čo kupčí, bude umlčaný, všet­ci, čo vážia strieb­ro, budú vy­hladení.

Bible21

11 Kví­lej­te vy, kdo byd­lí­te v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni bu­dou všich­ni, kdo počí­tají peníze!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček