EkumenickýSofoniáš1,10

Sofoniáš 1:10

V onen deň — znie výrok Hos­podina — ozve sa ston od Ryb­nej brány, z druhej strany kvílenie a sil­ný lomoz od pahor­kov.


Verš v kontexte

9 V ten deň po­tres­tám všet­kých, čo pre­skakujú prah, tých, čo na­pĺňajú dom svojich pánov násilím a ľsťou. 10 V onen deň — znie výrok Hos­podina — ozve sa ston od Ryb­nej brány, z druhej strany kvílenie a sil­ný lomoz od pahor­kov. 11 Kvíľte, obyvatelia dol­ného mes­ta, lebo všetok ľud, čo kupčí, bude umlčaný, všet­ci, čo vážia strieb­ro, budú vy­hladení.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A po­vs­tane toho dňa, hovorí Hos­podin, hlas kriku od Ryb­nej brány a kvílenie od druhej strany, a bude veľké skrúšenie od brehov.

Evanjelický

10 V ten deň - znie výrok Hos­podinov - sa ozve volanie o po­moc od Ryb­nej brány, kvílenie z druhej strany a veľký tres­kot od pahor­kov.

Ekumenický

10 V onen deň — znie výrok Hos­podina — ozve sa ston od Ryb­nej brány, z druhej strany kvílenie a sil­ný lomoz od pahor­kov.

Bible21

10 V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brá­ny křik, od Nového měs­ta kvílenía hlučný třes­kot od Výšin.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček