Bible21Sofoniáš1,11

Sofoniáš 1:11

Kví­lej­te vy, kdo byd­lí­te v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni bu­dou všich­ni, kdo počí­tají peníze!


Verš v kontexte

10 V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brá­ny křik, od Nového měs­ta kvílenía hlučný třes­kot od Výšin. 11 Kví­lej­te vy, kdo byd­lí­te v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni bu­dou všich­ni, kdo počí­tají peníze! 12 V ten čas pro­hledám Je­ruzalém s lu­cerna­mia zúč­tu­ji s tě­mi, kdo si hoví jak víno v sedlině, s tě­mi, kdo si v du­chu říkají: ‚Hospodin nic ne­spraví ani nezkazí.‘

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Kvíľte, obyvatelia mažiara, lebo bude zničený a tak zamĺkne všetok ľud kramára; vy­plienení budú všet­ci ob­tiažení strieb­rom.

Evanjelický

11 Kvíľte, obyvatelia kot­liny, veď všetok kramár­sky ľud bude umlčaný a vy­hladený, všet­ci, ktorí vážia strieb­ro.

Ekumenický

11 Kvíľte, obyvatelia dol­ného mes­ta, lebo všetok ľud, čo kupčí, bude umlčaný, všet­ci, čo vážia strieb­ro, budú vy­hladení.

Bible21

11 Kví­lej­te vy, kdo byd­lí­te v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni bu­dou všich­ni, kdo počí­tají peníze!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček