RoháčekSofoniáš1,11

Sofoniáš 1:11

Kvíľte, obyvatelia mažiara, lebo bude zničený a tak zamĺkne všetok ľud kramára; vy­plienení budú všet­ci ob­tiažení strieb­rom.


Verš v kontexte

10 A po­vs­tane toho dňa, hovorí Hos­podin, hlas kriku od Ryb­nej brány a kvílenie od druhej strany, a bude veľké skrúšenie od brehov. 11 Kvíľte, obyvatelia mažiara, lebo bude zničený a tak zamĺkne všetok ľud kramára; vy­plienení budú všet­ci ob­tiažení strieb­rom. 12 A stane sa toho času, že prehľadám Jeruzalem s lam­pášami a navštívim nep­rávosť na mužoch, ktorí sedia skrčení na svojich kvas­niciach, ktorí hovoria vo svojom srd­ci: Hos­podin neučiní ani dobrého ani neučiní zlého.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Kvíľte, obyvatelia mažiara, lebo bude zničený a tak zamĺkne všetok ľud kramára; vy­plienení budú všet­ci ob­tiažení strieb­rom.

Evanjelický

11 Kvíľte, obyvatelia kot­liny, veď všetok kramár­sky ľud bude umlčaný a vy­hladený, všet­ci, ktorí vážia strieb­ro.

Ekumenický

11 Kvíľte, obyvatelia dol­ného mes­ta, lebo všetok ľud, čo kupčí, bude umlčaný, všet­ci, čo vážia strieb­ro, budú vy­hladení.

Bible21

11 Kví­lej­te vy, kdo byd­lí­te v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni bu­dou všich­ni, kdo počí­tají peníze!