RoháčekSofoniáš1,10

Sofoniáš 1:10

A po­vs­tane toho dňa, hovorí Hos­podin, hlas kriku od Ryb­nej brány a kvílenie od druhej strany, a bude veľké skrúšenie od brehov.


Verš v kontexte

9 A navštívim nep­rávosť na každom, kto vy­skakuje na prah, toho dňa, na tých, ktorí na­plňujú dom svojich pánov ukrut­nosťou a lsťou. 10 A po­vs­tane toho dňa, hovorí Hos­podin, hlas kriku od Ryb­nej brány a kvílenie od druhej strany, a bude veľké skrúšenie od brehov. 11 Kvíľte, obyvatelia mažiara, lebo bude zničený a tak zamĺkne všetok ľud kramára; vy­plienení budú všet­ci ob­tiažení strieb­rom.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A po­vs­tane toho dňa, hovorí Hos­podin, hlas kriku od Ryb­nej brány a kvílenie od druhej strany, a bude veľké skrúšenie od brehov.

Evanjelický

10 V ten deň - znie výrok Hos­podinov - sa ozve volanie o po­moc od Ryb­nej brány, kvílenie z druhej strany a veľký tres­kot od pahor­kov.

Ekumenický

10 V onen deň — znie výrok Hos­podina — ozve sa ston od Ryb­nej brány, z druhej strany kvílenie a sil­ný lomoz od pahor­kov.

Bible21

10 V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brá­ny křik, od Nového měs­ta kvílenía hlučný třes­kot od Výšin.