EkumenickýSofoniáš1,9

Sofoniáš 1:9

V ten deň po­tres­tám všet­kých, čo pre­skakujú prah, tých, čo na­pĺňajú dom svojich pánov násilím a ľsťou.


Verš v kontexte

8 V deň Hos­podinovej obety po­tres­tám kniežatá a kráľov­ských synov a všet­kých, čo si ob­liekajú cudzo­kraj­né rúcho. 9 V ten deň po­tres­tám všet­kých, čo pre­skakujú prah, tých, čo na­pĺňajú dom svojich pánov násilím a ľsťou. 10 V onen deň — znie výrok Hos­podina — ozve sa ston od Ryb­nej brány, z druhej strany kvílenie a sil­ný lomoz od pahor­kov.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A navštívim nep­rávosť na každom, kto vy­skakuje na prah, toho dňa, na tých, ktorí na­plňujú dom svojich pánov ukrut­nosťou a lsťou.

Evanjelický

9 V ten deň po­tres­tám všet­kých, ktorí pre­skakujú prah, ktorí na­pĺňajú dom svojich pánov násilím a pod­vodom.

Ekumenický

9 V ten deň po­tres­tám všet­kých, čo pre­skakujú prah, tých, čo na­pĺňajú dom svojich pánov násilím a ľsťou.

Bible21

9 V ten den zúč­tu­jis každým, kdo přeska­kuje práha kdo plní chrám svého Pánanási­lím a lstí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček