EkumenickýSkutky18,3

Skutky 18:3

Skutky apoštolov

a keďže ov­ládal ich remes­lo, os­tal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrob­cami stanov.


Verš v kontexte

2 Tam našiel is­tého Žida, menom Ak­vila, pôvodom z Pontu, ktorý nedáv­no prišiel z Itálie, a jeho manžel­ku Pri­scil­lu. Obaja prišli pre­to, lebo na zá­klade Klau­di­ov­ho nariadenia museli všet­ci Židia opus­tiť Rím. K nim sa teda pri­dal, 3 a keďže ov­ládal ich remes­lo, os­tal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrob­cami stanov. 4 Každú sobotu po­tom viedol roz­hovory v synagóge a pre­sviedčal Židov i Grékov.

späť na Skutky, 18

Príbuzné preklady Roháček

3 a pre­tože bol toho is­tého remes­la, býval u nich a pracoval, lebo čo do remes­la robili stány.

Evanjelický

3 a že bol toho is­tého remes­la - robili totiž stany - zo­stal u nich a pracovali.

Ekumenický

3 a keďže ov­ládal ich remes­lo, os­tal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrob­cami stanov.

Bible21

3 pro­tože jeho ře­mes­lem, stejně jako je­jich, bylo ši­tí stanů. Byd­lel tedy a pracoval u nich

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček