EkumenickýSkutky18,2

Skutky 18:2

Skutky apoštolov

Tam našiel is­tého Žida, menom Ak­vila, pôvodom z Pontu, ktorý nedáv­no prišiel z Itálie, a jeho manžel­ku Pri­scil­lu. Obaja prišli pre­to, lebo na zá­klade Klau­di­ov­ho nariadenia museli všet­ci Židia opus­tiť Rím. K nim sa teda pri­dal,


Verš v kontexte

1 Po­tom sa roz­lúčil s Aténami a prišiel do Korin­tu. 2 Tam našiel is­tého Žida, menom Ak­vila, pôvodom z Pontu, ktorý nedáv­no prišiel z Itálie, a jeho manžel­ku Pri­scil­lu. Obaja prišli pre­to, lebo na zá­klade Klau­di­ov­ho nariadenia museli všet­ci Židia opus­tiť Rím. K nim sa teda pri­dal, 3 a keďže ov­ládal ich remes­lo, os­tal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrob­cami stanov.

späť na Skutky, 18

Príbuzné preklady Roháček

2 A keď našiel is­tého Žida, menom Ak­vilu, rodom z Pon­tu, ktorý bol nedáv­no prišiel z Itálie, a Pri­scil­lu, jeho ženu, pre­tože bol roz­kázal Klau­dius, aby všet­ci Židia od­išli z Ríma, pri­pojil sa k nim

Evanjelický

2 (Tu) našiel Žida menom Ak­vila, rodáka z Pon­tu, a jeho manžel­ku Pri­scil­lu. Ak­vila len nedáv­no prišiel z Itálie, keď Klau­dius nariadil, aby sa všet­ci Židia vy­sťahovali z Ríma. Šiel teda k nim

Ekumenický

2 Tam našiel is­tého Žida, menom Ak­vila, pôvodom z Pontu, ktorý nedáv­no prišiel z Itálie, a jeho manžel­ku Pri­scil­lu. Obaja prišli pre­to, lebo na zá­klade Klau­di­ov­ho nariadenia museli všet­ci Židia opus­tiť Rím. K nim sa teda pri­dal,

Bible21

2 Tam se setkal s jedním Ži­dem jménem Akvi­la, půvo­dem z Pon­tu, který se s manželkou Pri­s­cillou ne­dávno přis­těhoval z Itá­lie (císař Klau­dius to­tiž naří­dil, že všich­ni Ži­dé mu­sí opustit Řím). Pavel se k nim při­dal,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček