EkumenickýSkutky1,5

Skutky 1:5

Skutky apoštolov

Ján krs­til vodou, ale vy budete o niekoľko dní po­krs­tení Duchom Svätým.


Verš v kontexte

4 Raz, keď s nimi stoloval, pri­kázal im: Z Jeruzalema ne­od­chádzaj­te, ale očakávaj­te spl­nenie Ot­cov­ho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli: 5 Ján krs­til vodou, ale vy budete o niekoľko dní po­krs­tení Duchom Svätým. 6 Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz ob­noviť Iz­rael­ské kráľov­stvo?

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 totiž že Ján krs­til vodou, ale vy budete po­krs­tení Svätým Duchom už o nie mnoho dní.

Evanjelický

5 (totiž) že Ján krs­til vodou, ale vy o nie­koľko dní budete po­krs­tení Duchom Svätým.

Ekumenický

5 Ján krs­til vodou, ale vy budete o niekoľko dní po­krs­tení Duchom Svätým.

Bible21

5 Jan kř­til vodou, ale vy bu­dete brzy pokřtěni Du­chem svatým.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček