EkumenickýSkutky1,22

Skutky 1:22

Skutky apoštolov

— počnúc Jánovým krs­tom až do dňa, keď bol spomedzi nás vzatý — spolu s nami stal sved­kom o jeho zmŕt­vychvs­taní.


Verš v kontexte

21 Pre­to treba, aby sa nie­ktorý z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami 22 — počnúc Jánovým krs­tom až do dňa, keď bol spomedzi nás vzatý — spolu s nami stal sved­kom o jeho zmŕt­vychvs­taní. 23 A tak pred­stavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Bar­sabáš a mal prímenie Jus­tus, a Mateja.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 počnúc od krs­tu Jánov­ho až do dňa, v ktorom bol vzatý od nás hore do neba, byť s nami sved­kom jeho zmŕtvychvstania.

Evanjelický

22 počnúc od Jánov­ho krs­tu až do dňa, keď vzatý bol spomedzi nás do neba, stal sa nie­ktorý spolu s nami sved­kom Jeho vzkriesenia.

Ekumenický

22 — počnúc Jánovým krs­tom až do dňa, keď bol spomedzi nás vzatý — spolu s nami stal sved­kom o jeho zmŕt­vychvs­taní.

Bible21

22 od Janova kř­tu až do dne, kdy byl od nás vzat vzhů­ru, se pro­to mu­sí stát spo­lu s ná­mi svědkem jeho vzkříšení.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček