EkumenickýSkutky1,21

Skutky 1:21

Skutky apoštolov

Pre­to treba, aby sa nie­ktorý z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami


Verš v kontexte

20 Veď aj v knihe Žal­mov je na­písané: Nech jeho príbytok spust­ne, nech niet ni­koho, kto by v ňom býval. A in­de: Jeho úrad nech pre­vez­me iný. 21 Pre­to treba, aby sa nie­ktorý z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami 22 — počnúc Jánovým krs­tom až do dňa, keď bol spomedzi nás vzatý — spolu s nami stal sved­kom o jeho zmŕt­vychvs­taní.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Musí teda jeden z tých­to mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, v ktorom Pán Ježiš vchádzal a vy­chádzal, žil a ob­coval medzi na­mi,

Evanjelický

21 Pre­to je po­treb­né, aby z mužov, ktorí boli s nami za celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi na­mi,

Ekumenický

21 Pre­to treba, aby sa nie­ktorý z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami

Bible21

21 Je­den z těch, kdo s ná­mi cho­di­li po ce­lý čas, kdy Pán Ježíš pře­býval mezi ná­mi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček