EvanjelickýSkutky1,17

Skutky 1:17

Skutky apoštolov

Lebo pat­ril do nášho počtu a mal podiel na tej­to službe.


Verš v kontexte

16 Mužovia, bratia, muselo sa na­pl­niť Pís­mo, ako pred­po­kladal Duch Svätý ús­tami Dávidovými o Judášovi, ktorý sa stal vod­com tých, čo zlapali Ježiša. 17 Lebo pat­ril do nášho počtu a mal podiel na tej­to službe. 18 Ten si teda kúpil pole za mzdu ne­právos­ti a zrútil sa dolu hlavou, roz­pukol sa, takže mu vy­pad­li všet­ky vnútor­nos­ti.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 pre­tože bol počítaný k nám a bol do­stal podiel na tej­to službe.

Evanjelický

17 Lebo pat­ril do nášho počtu a mal podiel na tej­to službe.

Ekumenický

17 Judáš bol jed­ným z nás a do­stal podiel na tej­to službe.

Bible21

17 ačko­li patřil mezi nás a měl podíl na této službě.“