EkumenickýRút2,5

Rút 2:5

Bóaz sa po­tom spýtal sluhu, čo do­hliadal na žen­cov: Čia je tá mladá žena?


Verš v kontexte

4 Vtedy prišiel z Betlehema Bóaz a po­vedal žen­com: Hos­podin s vami! Oni od­vetili: Nech ťa Hos­podin požeh­ná! 5 Bóaz sa po­tom spýtal sluhu, čo do­hliadal na žen­cov: Čia je tá mladá žena? 6 Sluha, ktorý do­hliadal na žen­cov, po­vedal: Táto mladá žena je Moábčan­ka, čo sa vrátila s Noémi z Moábskych polí.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Po­tom riekol Boaz svoj­mu sluhovi, ktorý bol po­stavený nad žen­cami. Čia je táto dievčina?

Evanjelický

5 Po­tom sa spýtal sluhu, po­staveného nad žen­cami: Čia je táto deva?

Ekumenický

5 Bóaz sa po­tom spýtal sluhu, čo do­hliadal na žen­cov: Čia je tá mladá žena?

Bible21

5 „Čí je ta dívka?“ ze­ptal se Boáz svého služebníka, který měl na sta­rosti žen­ce.

EkumenickýRút2,5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček