EkumenickýRút2,6

Rút 2:6

Sluha, ktorý do­hliadal na žen­cov, po­vedal: Táto mladá žena je Moábčan­ka, čo sa vrátila s Noémi z Moábskych polí.


Verš v kontexte

5 Bóaz sa po­tom spýtal sluhu, čo do­hliadal na žen­cov: Čia je tá mladá žena? 6 Sluha, ktorý do­hliadal na žen­cov, po­vedal: Táto mladá žena je Moábčan­ka, čo sa vrátila s Noémi z Moábskych polí. 7 Po­vedala mi: Chcela by som zbierať a paber­kovať, čo zo snopov zo­stane po žen­coch. Prišla a od rána je tu až do­siaľ. Len chvíľu si od­dých­la.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 A sluha, po­stavený nad žen­cami, od­povedal a riekol: Je to moáb­ska dievčina, ktorá prišla zpät s Na­omou z moáb­skeho kraja.

Evanjelický

6 Sluha, po­stavený nad žen­cami, od­povedal: Je to moáb­ska deva, ktorá sa vrátila s Noémi z moáb­skych strání

Ekumenický

6 Sluha, ktorý do­hliadal na žen­cov, po­vedal: Táto mladá žena je Moábčan­ka, čo sa vrátila s Noémi z Moábskych polí.

Bible21

6 Služebník mu ře­kl: „To je ta mladá Moábka, která přiš­la s No­emi z moáb­ského kraje.

EkumenickýRút2,6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček