EkumenickýRút2,4

Rút 2:4

Vtedy prišiel z Betlehema Bóaz a po­vedal žen­com: Hos­podin s vami! Oni od­vetili: Nech ťa Hos­podin požeh­ná!


Verš v kontexte

3 Rút teda šla na pole a za žen­cami zbierala klasy. Stalo sa, že zbierala práve na tej čas­ti poľa, čo pat­rila Bóazovi z Elímelechovho rodu. 4 Vtedy prišiel z Betlehema Bóaz a po­vedal žen­com: Hos­podin s vami! Oni od­vetili: Nech ťa Hos­podin požeh­ná! 5 Bóaz sa po­tom spýtal sluhu, čo do­hliadal na žen­cov: Čia je tá mladá žena?

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 A hľa, Boaz prišiel z Bet­lehema a riekol žen­com: Hos­podin s vami! A oni mu po­vedali: Nech ťa požeh­ná Hos­podin!

Evanjelický

4 Vtedy Bóaz prišiel z Bet­lehema a po­vedal žen­com: Hos­podin s vami!

Ekumenický

4 Vtedy prišiel z Betlehema Bóaz a po­vedal žen­com: Hos­podin s vami! Oni od­vetili: Nech ťa Hos­podin požeh­ná!

Bible21

4 Vtom z Bet­lé­ma přišel Boáz. „Hos­po­din s vámi!“ pozdravil žence. „Hospodin ti žehnej!“ od­po­vědě­li mu.

EkumenickýRút2,4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček