EkumenickýRút2,22

Rút 2:22

Noémi po­vedala svojej ne­ves­te Rút: Dob­re je, dcéra moja, že budeš chodiť s jeho služob­nicami, as­poň ti na inom poli nebudú ub­ližovať.


Verš v kontexte

21 Moábčan­ka Rút po­kračovala: On mi ešte poradil: Drž sa mojich sluhov, kým nezožnú všet­ko, čo je moje. 22 Noémi po­vedala svojej ne­ves­te Rút: Dob­re je, dcéra moja, že budeš chodiť s jeho služob­nicami, as­poň ti na inom poli nebudú ub­ližovať. 23 Rút sa teda pri zbieraní klasov pri­dŕžala Bóazových služob­níc až do skončenia žat­vy jačmeňa i žat­vy pšenice a bývala u svojej svok­ry.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 A Na­oma riek­la Ruti, svojej ne­ves­te: Dob­re, moja dcéro, keď budeš chodiť ta von s jeho diev­kami, aby sa ne­oborili na teba na inom poli.

Evanjelický

22 Vtedy po­vedala Noémi ne­ves­te Rút: Dob­re je, dcéra moja, že vy­chádzaš s jeho služob­nicami, as­poň ti na inom poli nebudú ub­ližovať.

Ekumenický

22 Noémi po­vedala svojej ne­ves­te Rút: Dob­re je, dcéra moja, že budeš chodiť s jeho služob­nicami, as­poň ti na inom poli nebudú ub­ližovať.

Bible21

22 No­emi své snaše Rút od­po­vědě­la: „Dobře, že bu­deš cho­dit s jeho děveč­ka­mi, dce­ro. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček