EkumenickýRút2,23

Rút 2:23

Rút sa teda pri zbieraní klasov pri­dŕžala Bóazových služob­níc až do skončenia žat­vy jačmeňa i žat­vy pšenice a bývala u svojej svok­ry.


Verš v kontexte

21 Moábčan­ka Rút po­kračovala: On mi ešte poradil: Drž sa mojich sluhov, kým nezožnú všet­ko, čo je moje. 22 Noémi po­vedala svojej ne­ves­te Rút: Dob­re je, dcéra moja, že budeš chodiť s jeho služob­nicami, as­poň ti na inom poli nebudú ub­ližovať. 23 Rút sa teda pri zbieraní klasov pri­dŕžala Bóazových služob­níc až do skončenia žat­vy jačmeňa i žat­vy pšenice a bývala u svojej svok­ry.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 A tak sa pri­dŕžala dievok Bo­azových sbierajúc klasy, kým len ne­požali jačmeňa a kým ne­požali i pšenice. A bývala so svojou svok­rou.

Evanjelický

23 A pri­dŕžala sa Bóazových služob­níc pri zbieraní klasov až do zožatia jačmeňa a do zožatia pšenice. A bývala u svojej svok­ry.

Ekumenický

23 Rút sa teda pri zbieraní klasov pri­dŕžala Bóazových služob­níc až do skončenia žat­vy jačmeňa i žat­vy pšenice a bývala u svojej svok­ry.

Bible21

23 Rút se tedy drže­la Boázových děveček a paběr­kova­la, dokud ne­s­konči­la sklizeň ječ­mene a pšenice. A zůstáva­la dál se svou tchyní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček