EkumenickýRút2,1

Rút 2:1

Noémi mala z mužovej strany príbuz­ného, majet­ného muža z Elímelechovho rodu; volal sa Bóaz.


Verš v kontexte

1 Noémi mala z mužovej strany príbuz­ného, majet­ného muža z Elímelechovho rodu; volal sa Bóaz. 2 Moábčan­ka Rút po­vedala Noémi: Chcela by som ísť na pole zbierať klasy za nie­kým, kto mi to do­volí. Noémi jej od­povedala: Choď, dcéra moja! 3 Rút teda šla na pole a za žen­cami zbierala klasy. Stalo sa, že zbierala práve na tej čas­ti poľa, čo pat­rila Bóazovi z Elímelechovho rodu.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A Na­oma, mala známeho svoj­ho muža, moc­ného muža bohatého, z čeľade Elimelechovej, ktorému bolo meno Bo­az.

Evanjelický

1 Noémi mala po manželovi známeho, zámožného muža z Elímelechov­ho rodu. Volal sa Bóaz.

Ekumenický

1 Noémi mala z mužovej strany príbuz­ného, majet­ného muža z Elímelechovho rodu; volal sa Bóaz.

Bible21

1 No­emi mě­la příbuzného z manže­lovy stra­ny, zna­meni­tého muže z Eli­me­le­chova ro­du; jmenoval se Boáz.

EkumenickýRút2,1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček