EkumenickýRút2,2

Rút 2:2

Moábčan­ka Rút po­vedala Noémi: Chcela by som ísť na pole zbierať klasy za nie­kým, kto mi to do­volí. Noémi jej od­povedala: Choď, dcéra moja!


Verš v kontexte

1 Noémi mala z mužovej strany príbuz­ného, majet­ného muža z Elímelechovho rodu; volal sa Bóaz. 2 Moábčan­ka Rút po­vedala Noémi: Chcela by som ísť na pole zbierať klasy za nie­kým, kto mi to do­volí. Noémi jej od­povedala: Choď, dcéra moja! 3 Rút teda šla na pole a za žen­cami zbierala klasy. Stalo sa, že zbierala práve na tej čas­ti poľa, čo pat­rila Bóazovi z Elímelechovho rodu.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 A Ruť Moáb­ska riek­la Na­ome: Do­voľ, prosím, žeby som išla na pole a sbierala klasy za tým, v ktorého očiach naj­dem milosť. A ona jej riek­la: Iď moja dcéra.

Evanjelický

2 Moáb­ka Rút po­vedala Noémi: Do­voľ mi ísť na pole, a budem zbierať klasy za tým, u koho náj­dem priazeň. I od­povedala jej: Choď, dcéra moja!

Ekumenický

2 Moábčan­ka Rút po­vedala Noémi: Chcela by som ísť na pole zbierať klasy za nie­kým, kto mi to do­volí. Noémi jej od­povedala: Choď, dcéra moja!

Bible21

2 Moábka Rút se jednou No­emi ze­pta­la: „­Moh­la bych jít na pole sbírat kla­sy za někým, kdo mi to dovolí?“ „Jdi, má dcero,“ od­po­vědě­la No­emi.

EkumenickýRút2,2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček