RoháčekRút2,1

Rút 2:1

A Na­oma, mala známeho svoj­ho muža, moc­ného muža bohatého, z čeľade Elimelechovej, ktorému bolo meno Bo­az.


Verš v kontexte

1 A Na­oma, mala známeho svoj­ho muža, moc­ného muža bohatého, z čeľade Elimelechovej, ktorému bolo meno Bo­az. 2 A Ruť Moáb­ska riek­la Na­ome: Do­voľ, prosím, žeby som išla na pole a sbierala klasy za tým, v ktorého očiach naj­dem milosť. A ona jej riek­la: Iď moja dcéra. 3 Tak išla a prišla a sbierala na poli za žen­cami. A pri­hodilo sa jej, že prišla na čias­t­ku poľa, k­toré pat­rilo Boazovi, ktorý bol z čeľade Elimelechovej.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A Na­oma, mala známeho svoj­ho muža, moc­ného muža bohatého, z čeľade Elimelechovej, ktorému bolo meno Bo­az.

Evanjelický

1 Noémi mala po manželovi známeho, zámožného muža z Elímelechov­ho rodu. Volal sa Bóaz.

Ekumenický

1 Noémi mala z mužovej strany príbuz­ného, majet­ného muža z Elímelechovho rodu; volal sa Bóaz.

Bible21

1 No­emi mě­la příbuzného z manže­lovy stra­ny, zna­meni­tého muže z Eli­me­le­chova ro­du; jmenoval se Boáz.

RoháčekRút2,1