EkumenickýRimanom6,18

Rimanom 6:18

List Rimanom

Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa ot­rok­mi spravod­livos­ti.


Verš v kontexte

17 Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli ot­rok­mi hriechu, stali ste sa zo srd­ca po­slušnými tomu učeniu, ktoré vám bolo zverené. 18 Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa ot­rok­mi spravod­livos­ti. 19 Hovorím ľud­ským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vy­dávali svoje údy do služby nečis­tote a ne­právos­ti na páchanie ne­právos­ti, tak teraz vy­dávaj­te svoje údy do služby spravod­livos­ti na po­svätenie.

späť na Rimanom, 6

Príbuzné preklady Roháček

18 a oslobodení súc od hriechu pod­robení ste v službu spraved­livos­ti.

Evanjelický

18 Oslobodení však od hriechu, stali ste sa služob­ník­mi spravod­livos­ti -

Ekumenický

18 Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa ot­rok­mi spravod­livos­ti.

Bible21

18 Tak jste byli osvo­bo­zeni od hří­chu a sta­li se služebníky sprave­dlnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček