EkumenickýRimanom6,17

Rimanom 6:17

List Rimanom

Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli ot­rok­mi hriechu, stali ste sa zo srd­ca po­slušnými tomu učeniu, ktoré vám bolo zverené.


Verš v kontexte

16 Či ne­viete, že ak sa nie­komu od­dávate za po­slušných ot­rokov, ste ot­rok­mi toho, koho po­slúchate — buď ot­rok­mi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo ot­rok­mi po­slušnos­ti, ktorá vedie k spravodlivosti? 17 Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli ot­rok­mi hriechu, stali ste sa zo srd­ca po­slušnými tomu učeniu, ktoré vám bolo zverené. 18 Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa ot­rok­mi spravod­livos­ti.

späť na Rimanom, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 No, vďaka Bohu, že p­rav­da boli ste sluhami hriechu, ale ste zo srd­ca po­slúch­li druh náuky, do ktorého ste vy­daní,

Evanjelický

17 Ale vďaka Bohu, že ste (len) boli ot­rok­mi hriechu a stali ste sa zo srd­ca po­slušnými tomu učeniu, ktorému ste boli odo­vzdaní.

Ekumenický

17 Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli ot­rok­mi hriechu, stali ste sa zo srd­ca po­slušnými tomu učeniu, ktoré vám bolo zverené.

Bible21

17 Ano, byli jste služebníci hří­chu, ale díky Bo­hu, že jste ce­lým srd­cem upo­s­lech­li to učení, do něhož jste byli uve­deni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček