EkumenickýPríslovia21,18

Príslovia 21:18

Výkup­ným za spravod­livého je bez­božník a za statočného zrad­ca.


Verš v kontexte

17 Kto obľubuje radován­ky, bude trieť biedu, kto má rád víno a olej, nez­bohat­ne.
18 Výkup­ným za spravod­livého je bez­božník a za statočného zrad­ca.
19 Lepšie je bývať v púštnej krajine ako s hašterivou a mr­zutou ženou.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

18 Výkup­ným za spraved­livého bude bezbožný, a na­mies­to úp­rim­ných bude ten, kto robí ne­ver­ne.

Evanjelický

18 Výkup­ným za spravod­livého je bez­božný, mies­to statočných - ne­ver­ný.

Ekumenický

18 Výkup­ným za spravod­livého je bez­božník a za statočného zrad­ca.

Bible21

18 Da­re­bák bude výkupným za spravedlivého, na místě po­ctivých se ocitne pod­vodník.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček