EkumenickýPríslovia20,7

Príslovia 20:7

Spravod­livý kráča v bezúhonnosti, blažené sú jeho deti, ktoré zanechal.


Verš v kontexte

6 Mnoho ľudí sa chváli svojou ver­nosťou, ale ktože náj­de spoľah­livého muža?
7 Spravod­livý kráča v bezúhonnosti, blažené sú jeho deti, ktoré zanechal.
8 Kráľ, čo sedí na sud­cov­skej stolici, pre­osieva svojím zrakom všet­ko zlé.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

7 Spraved­livý chodí vo svojej bez­úhon­nos­ti; blaho­slavení jeho synovia po ňom.

Evanjelický

7 Spravod­livý kráča vo svojej bez­úhon­nos­ti, blaho­slavené budú jeho deti po ňom.

Ekumenický

7 Spravod­livý kráča v bezúhonnosti, blažené sú jeho deti, ktoré zanechal.

Bible21

7 Sprave­dlivý je, kdo ži­je v poctivosti; šťastní bu­dou jeho po­tom­ci!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček