EkumenickýPríslovia20,8

Príslovia 20:8

Kráľ, čo sedí na sud­cov­skej stolici, pre­osieva svojím zrakom všet­ko zlé.


Verš v kontexte

7 Spravod­livý kráča v bezúhonnosti, blažené sú jeho deti, ktoré zanechal.
8 Kráľ, čo sedí na sud­cov­skej stolici, pre­osieva svojím zrakom všet­ko zlé.
9 Kto môže po­vedať: Ja som si srd­ce očis­til, som čis­tý od hriechu?

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

8 Kráľ sediac na súd­nej stolici roz­háňa svojimi očima všet­ko zlé.

Evanjelický

8 Kráľ, ktorý sedí na sud­cov­skej stolici, vy­súdi svojím po­hľadom všet­ko zlé.

Ekumenický

8 Kráľ, čo sedí na sud­cov­skej stolici, pre­osieva svojím zrakom všet­ko zlé.

Bible21

8 Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zra­kem roz­hání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček